خبر ورزشي

كلاس مربيگري درجه 3 بدمينتون ويژه دانشجويان تربيت بدني دانشگاه اراك از تاريخ 02/خرداد/ 94 ويژه پسران در سالن ورزشي فجر سردشت و 03/خرداد/94 ويژه دختران در سالن ورزشي الزهرا با حضور مدرسان رسمي فدراسيون بدمينتون جمهوري اسلامي ايران برگزار خواهد شد.  

آمار بازدیدکنندگان

15